www.bolster.nl  
Al meer dan 25 jaar het adres voor biologisch gewonnen zaden. Een van de zeer weinige bedrijven op dit gebied. Bestel via het internet!
www.biologica.nl
Op deze site vindt u veel informatie over biologische bedrijven en produktiemethodes. Een portaal naar alle informatie over biologisch produceren.
www.moestuin.nl
Een blad over het moestuinieren met veel biologische informatie. Eerder was de hoofdredakteur Hans van den Bosch, een bekende figuur in biologische kringen, ook Joop Kiers van het DLV heeft in dit blad een rubriek.
www.utrechtslandschap.nl
Dankzij ons ex-tuinlid mevr. van der Heiden hebben vrijwilligers van het Utrechts Landschap zaagwerk verricht onder haar leiding in de houtwal op ons complex. Dit is een beschermd element in het landschap aan de Jachthuislaan.
www.velt.be
www.velt-nederland.nl
Velt is de organisatie die de mensen met een ekologische voorkeur middelen en boeken biedt om praktisch bezig te zijn. Daarnaast organiseert de vereniging bijeenkomsten voor deze mensen vaak met excursies  op gebied van biologische landbouw of natuurbeheer.
www.langsdeakker.nl
In Amstelveen vindt je deze tuinvereniging, die o.a. met Frans Picavet het complex natuurvriendelijk maakt.
bbc.co.uk/gardening  Het is al gezegd: de tuinders van de BBC werken ecologisch en geven vaak informatie over natuurlijk tuinieren en inheemse flora en fauna.
http://www.natuurinformatie.nl//natuurdatabase.nl/natuurdatabase.nl/i000000.html
De site van Naturalis in Leiden. Veel informatie over de natuur vroeger en nu. Thema's.
www.mnp.nl/
Het nederlandse milieubeleid in rapporten en grafieken. Een uitgebreid overzicht ook van ''landbouw en milieu''.
Klimaatverandering? Wetenschappelijke informatie op velerlei gebied inzichtelijk gepresenteerd.
www.kennislink.nl
Nog meer links op de volgende pagina:
www.adahofman.com
Ada Hofman heeft zich als doel gesteld om voorlichting te geven over alles wat met de siervijver te maken heeft. Speciaal het helder houden van het vijverwater op biologische wijze, dus zonder chemische middelen of filters, is haar specialiteit.
Ongeveer 30 tuinen met daarin 50 vijvers vormen de ''Botanische Vijvertuin'' met de grootste groene kikker populatie van Nederland. De vijvertuin ligt tussen Hardenberg en de Duitse grens.
Back Next