Op deze "site" kijken we naar de biologische benadering van het tuinieren
.
De biologische tuinbouwvereniging is in in 1977 opgericht door een groep mensen,die biologisch wilden tuinieren. Zij waren verontrust over de milieu-onvriendelijke praktijken in de "gangbare" land- en tuinbouw. De vereniging vond een plekje bij een welwillende particulier en tuiniert sinds dat jaar op de Jachthuislaan in Soest.
De tuinders zijn blij met hun plekje, een weidegebied, tussen het paleisbos en de bebouwing van Soest.
In de beginjaren telde de vereniging zo'n 80 leden en er was zelfs een wachtlijst.
In latere jaren werd de belangstelling iets minder en lagen er tuinen braak.
Na een langzaam herstel van het ledental verheugt de vereniging zich sinds 2001 in nog grotere belangstelling (zie pagina voorlichtingprojekt) en is er na zoveel jaar opnieuw sprake van een volledige verhuur van de tuinen.
We mogen bedenken dat de moverende redenen om biologisch te tuinieren sinds 1977 niet zijn veranderd en er  nog minder ruimte is in steden en dorpen voor natuur, nog minder grond voor volkstuinen en meer wegen de natuurgebieden tot eilanden maakt, terwijl de ekologische hoofdstructuur op vele manieren wordt gedwarsboomd en de landbouw nog steeds werkt met schaalvergroting. Gelukkig is er ook veel bereikt. Zo zijn er  natuurwinkels en zijn er in supermarkten ekoproduten te koop.
Biologisch tuinieren op een biologisch complex:  nog steeds waardevol en noodzakelijk!
Inmiddels is er dankzij het laswerk van Steef Akkerman een nieuw en degelijker hek.
Een bericht over Steef Akkerman uit de Nieuwsbrief van 1995 vindt u in het archief.