Tegelijkertijd heeft deze  "groene" (gif?)revolutie in de jaren na de tweede wereldoorlog ons de overvloed en welvaart  gebracht om het eens helemaal anders te kunnen doen: terug naar een natuurlijke methode, zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, zoals het beruchte DDT. Deze welvaart is een luxe, gezien het  verleden, waarin niet zelden honger werd geleden. Een verleden,  pre-industrieel en kleinschaliger. Daarom minder diep ingrijpend in het landschap en ook ekologischer. Het is de vraag, of wij de pre-industriele en pre-wetenschappelijke landbouw en de met wetenschappelijke methodes ondersteunde ekologische landbouw met elkaar kunnen vergelijken. Denk aan de mogelijkheden die de produkten van de industrie geven, op het gebied van bijvoorbeeld irrigatie, maar vooral van landbouwmachines.
Biologisch tuinieren
.
Biologisch tuinieren is tuinieren zonder gif, dat vooral. Maar biologisch tuinieren is ook  "a way of life" - een manier van leven, zoals de Engelsen zeggen, daarom zou je voor een omschrijving kunnen verwijzen naar de Vlaamse vereniging  "VELT" die dit duidelijk zo meldt: "VELT": de Vereniging voor Ekologische Leef- en Teeltwijze.
Alle ekologische tuinders leven en telen ekologisch binnen een niet-ekologische maatschappij - en het is twijfelachtig of een ekologische maatschappij of landbouw  een haalbare zaak is- met andere woorden men neemt deel aan, maar kijkt kritisch, tegelijkertijd, naar onze maatschappij. Daar zijn goede redenen voor: de natuur wordt beperkt, verdwijnt en de landbouw is dusdanig gemechaniseerd en afhankelijk van de agrochemie, dat zelfs,  vroeger algemeen voorkomerde, akkeronkruiden zeldzaam worden! Onkruid is een kruid dat groeit op een niet gewenste plaats. Akkeronkruid is op akkers niet gewenst, elders is het een plant met een even  legitieme plaats op deze aardbodem, als welke andere plant. Voor insekten, zoals bijen zelfs een voorwaarde om te bestaan en bijen op hun beurt zorgen weer voor vruchtzetting en voortbestaan van vele soorten, naast de bestuiving van voor de mens eetbare vruchten zoals appels.
De algehele achteruitgang in de natuur en de grootschaligheid in de landbouw maken het noodzakelijk om ekologisch te produceren voor een betere instandhouding van de groene ruimte, de flora en fauna.
Deze inleiding gaat echter te ver, kijkt u voor vragen, niet over de landbouw maar over de praktijk van het ekologisch tuinieren, op de site van Velt. Tenslotte zijn wij maar tuinders met een complex van zo'n 1,5 ha. Het is echter zeker de bedoeling, dat op de Jachthuislaan, op ons  complex, de achteruitgang van de natuur een tegengestelde beweging ontmoet.
U vindt de link met VELT op het logo links op de pagina.
Een praktisch handboek voor de amateurtuinder is het boek dat de vereniging Velt heeft gemaakt het :"Handboek ekologisch tuinieren: de Moestuin".Een boek van meer dan 600 pagina's!.
Het berust op de eigen ervaring van honderden leden,  maar zeker ook op studie over zaken als grondonderzoek en bemesting.
De onvolprezen voorlichter Joop Kiers heeft ons een inleiding gegeven over biologisch tuinieren en hier vindt u de inleiding gedeeltelijk terug.
Wat is biologisch-dynamisch? Wat is ekologisch tuinieren? klik op deze link: