Biolologisch tuinieren is internationaal.
Tikt u maar eens op de zoekmachine Google het woord "bioladen" of ""biolandwirtschaft", of "agriculture biologique", of  "organic farming". Genoeg resultaat om te denken dat er niets anders bestaat! Ook minister Brinkhorst van landbouw - destijds- hoopte op een aandeel van 10% biologisch in de Nederlandse landbouw, maar voorlopig moeten we het in het buitenland zoeken lijkt het. Met name in Oostenrijk en Duitsland, maar ook in Denemarken en Zweden.
Alan Titchmarsh van BBC "Gardener's World" zei in 2001 in een uitzending dat er meer natuurlijke bestrijders in de BBC-tuinen voorkomen nu deze sinds 1996 niet meer met synthetische bestrijdingsmiddelen worden bewerkt. Hij toonde een boomkikker, die hij tegenkwam op zijn ronde. Een bestrijder van slakken en vliegen, muggen en dergelijke.
Zo'n boomkikker in de tuin geeft ook genoegen, net zo goed als een mooi gelukte ''border'' of bloem
Prins Charles is een ander overtuigd voorstander van biologisch telen en past dit toe op zijn domeinen.
voor amateurtuinders heeft naast de milieuvriendelijke voorlichting over groente kweken het "natuurlijk tuinieren" in zijn hart gesloten. Het geeft een keurmerk uit voor tuindersverenigingen, die specifiek aandacht besteden aan de natuurlijke omgeving op het tuincomplex.
Uiteraard is deze organisatie vooral bekend om zijn adviezen op het gebied van de moestuin. Bezoek de website. Lees de “groentjes”: publicaties over het kweken van groente, bemesten en allerlei onderwerpen over de tuin.
Herman Vroklage van deze organisatie heeft voor onze vereniging een lezing gehouden over de natuurlijke aanpak van het complex waarbij er voor de insecten en vogels meer valt te beleven. Er herbergzaamheid is voor de inheemse flora en fauna. Denk aan zgn. takkenrillen en natuurvriendelijk beheer van de berm en sloot. Het handhaven van de houtwal en er voor zorgen dat deze mooi dicht groeit met inheemse struiken.
Kijk op:
 
Voor advies bij alle tuinzaken waar de amateurtuinder mee te maken heeft en voor een meer natuurlijke omgeving van de volkstuinen met het keurmerk ''Natuurlijk tuinieren''