De afwezigheid van onkruid leidt wel tot minder slakken. Deze tuinders denken: "wie niet werkt zal niet oogsten!" Zij hebben gelijk.  Wie denkt dat tuinieren geen tijd en inspanning kost zit er naast. Een bloemrijke, fantasievolle tuin is even bewerkelijk als een groentetuin. Voor de biologische groente stappen deze "bloementuinders" dan naar "de Natuurwinkel", zo hoef je toch niet zonder gifvrije groente te zitten! De biologische tuinders vragen zich af waarom er ondanks een gemeenteverbod toch vuil wordt verbrand. Het is wat anders of je op de barbeque een houtkorf vult met hout, wat een ''zuivere'' grondstof is, of dat je alles waar je van af wil gaat verbranden. Het is juist dit laatste wat de gemeente niet wil om dat er milieuonvriendelijke resten zijn. Je moet dat wel kunnen meedenken op een biologisch complex.
Het gaat erom, dat op ons complex ruimte is voor meerdere opvattingen maar vooral dat het biologische element de ruimte krijgt, die het volgens onze statuten en doelstelling verdient.
Want tenslotte is er nog een aspect dat misschien enigszins "onder de grond wordt gewerkt" : Wie in Soest een tuintje wil huren heeft niet zoveel keus. We hebben het complex aan de Molenstraat, maar het is bekend dat dit een complex is waar het overgrote deel (bijna 100%) der leden bestaat uit allochtonen. Soestenaren willen of kunnen daar niet meer terecht. We mogen daarom niet uitsluiten dat bij het Nut tuinders zitten, die eigenlijk niets hebben met het biologische gedachtegoed en op hun zoektocht naar een tuintje bij ons zijn  uitgekomen! Het is zaak dat de biologische tuinders, die wel dat "commitment" hebben hun vereniging op het goede spoor houden.
De noodzaak voor biologisch tuinieren is sinds 1977- het jaar van de oprichting van de biiologische tuinbouwbouwvereniging- alleen maar toegenomen. Laat dit complex biologisch blijven!
Vogels van diverse pluimage - 2
Wat voor de een een super-groente-tuin is, met de slaplantjes in het gelid, de andijvie op een rij en de sperciebonen aan het klimwerk tot in de wolken en de succesvolle (!) teelt van witte-, rode- en bloemkool, is voor de ander een industrieel-groentegebied, vol met oud-ijzeren geraamtes, netten tegen de vogels, plastic schuttingen en blikijzer of aluminium, zo van de "stort" gered en een verstoring van de natuurlijke aanblik van het complex. Ze denken: "Ik geloof dat 60 % van die oude knoesten nog nooit een Natuurwinkel van binnen heeft gezien.....
Maar....deze meer gangbare tuinders tonen groot vakmanschap op hun eigen "ordelijke" groente-terrein! Feilloos halen ze bij een verwelkt plantje boerenkool de emelt, die dit veroorzaakt, uit de grond... Wel kan deze tuinder de diepvries volladen en de buren soms nog laten mee-eten! Vaak klagen deze tuinders over het overwaaiende zaad van onkruid van de buren. Maar als het erger niet is...schoffelen doet u toch! .We kunnen ook onder de rook van een vuilstort of industriegebied zitten en dat lijkt me heel wat erger...Ruikt u 'savonds om 16.30 uur ook wel eens de geur van broodbakkerij Schat? Dat kon erger niet waar?
Er is al eens een poging gedaan de vogels van diverse pluimage te inventariseren. Het zijn er heel wat dankzij de natuur op de vele gevarieerde individuele tuintjes  en het natuurlijk beheer, zoveel mogelijk, van het complex. Winterkoninkje, braamsluiper, de mus, goudvink, koolmees, de lastige houtduiven, de zingende merels, de bonte specht, de vlaamse gaai en - af en toe- een sperwer........de spreeuwen, die de kraaien helpen deze rover weg te jagen, het roodborstje, maar... heel weinig picavetjes, die je, juist op een biologisch complex, zou verwachten.  
Tenslotte nog deze observatie: Een kraai is tien duiven te erg!