Een man die het composteren als een kunst beschouwde was Alwin Seifert
die o.a. bekend is van het boek “
Tuinieren zonder gif”
Als landschapsdeskundige heeft hij in het tijdperk van Hitler eens een grootschalig experiment met composthopen kunnen opzetten. Ook ging hij krachtig  in tegen het ministerie van Landwirtschaft - in die tijd niet ongevaarlijk - door fel tegen het kappen van houtwallen te protesteren en er weer opnieuw te laten aanplanten. In zijn eigen tuin raakte hij overtuigd van de kracht van bemesting door compost. Het levend houden en voeden van de bodem.
Zijn methode bestond erin om beendermeel en bloedmeel toe te voegen aan de compost evenals leem. Het opzetten van de composthoop kreeg veel zorg en geschiedde pas als de wachthopen voldoende materiaal bevatten om een goede composthoop te maken. De composthoop had een grootte van ongeveer 1 meter hoog en twee meter lang en een ruime meter breed. Liefst ligt de composthoop enigszins in de schaduw. Voldoende materiaal voor een composthoop levert een tuin niet op. Je moet het aanvullen met bijvoorbeeld blad in de herfst. Of je vraagt wat grasmaaisel van iemand die teveel heeft - en zelf niet composteert.
De wonderen die deze compost voor Alwin Seifert in zijn tuin verrichtte kan ik niet nadoen.
Kwijnende bomen begonnen aan een nieuwe groei. Appels werden niet aangetast. Aardappels konden in deze compost 20 jaar op dezelfde plaats worden geteeld met hoge opbrengsten.   
Aansprekend is zijn verhaal zeker en je krijgt zin om er meteen zelf mee te beginnen.
De techniek van het composteren.
Compost betekent zoveel als: samengesteld.
Een composthoop wordt opgebouwd uit verschillend materiaal. Een laagje grasmaaisel, koffieprut, theezakjes, schillen, wat aarde, eierdoppen, onkruid. Plantaardig afval. Een kruiwagen paardemest. Gesnoeide takken kleingemaakt. Bette Midler heeft hierover een verhaal geschreven. Ze beschouwt zich als een “evangelical for compost”. Het gaat haar erom om het afvalprobleem op te lossen en om natuurlijk te tuinieren. Een hoop gaat al snel broeien in de zomer: de werkzaamheid van bacterien. Het verdient aanbeveling om de hoop na een aantal weken eens goed om te zetten. Het onderste boven, het binnenste buiten. Alles  opnieuw opzetten. Lucht erin, zodat het niet gaat stinken. Zo heb je in de zomer na drie maanden weer gebruiksklare compost.
Verwerk geen gekookte etensresten, want daarmee zou je ratten kunnen aantrekken.
Rijpe compost stinkt niet. Dit is afhankelijk van het opzetten en omzetten van de hoop. Wordt de hoop niet omgezet dan verdwijnt de lucht eruit en gaat er een rottingsproces optreden. Ook dat leidt tot  meststof, maar de niet stinkende compost is veel beter en trekt geen vliegen.
In het niet meer verschijnende blad ''Onze Eigen Tuin''
stond de vertaalde boodschap van Bette Middler.
''Vrede door compost'' "My whole life has been spent waiting for an epiphany, a manifestation of God's presence, the kind of transcendent, magical experience that lets you see your place in the big picture. And that is what I had with my first heap." - Bette Midler, 'Los Angeles "Compost Queen"', Los Angeles Times, May 1996
index