Al meer dan 25 jaar het adres voor biologisch gewonnen zaden. Een van de zeer weinige bedrijven op dit gebied. Bestel via het internet!
Dankzij ons ex-tuinlid mevr. van der Heiden hebben vrijwilligers van het Utrechts Landschap zaagwerk verricht onder haar leiding in de houtwal op ons complex. Dit is een beschermd element in het landschap aan de Jachthuislaan.
Velt is de organisatie die de mensen met een ekologische voorkeur middelen en boeken biedt om praktisch bezig te zijn. Daarnaast organiseert de vereniging bijeenkomsten voor deze mensen vaak met excursies  op gebied van biologische landbouw of natuurbeheer.
Klimaatverandering? Wetenschappelijke informatie op velerlei gebied inzichtelijk gepresenteerd.
I
www.langsdeakker.nl In Amstelveen vindt je deze tuinvereniging, die o.a. met Frans Picavet het complex natuurvriendelijk maakt.
Het Nieuwe Landschap Wij vinden het tijd voor een nieuw landschap. Een landschap van ons allemaal, dat inspireert, en waarin een evenwicht is tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Wij.land werkt daarom samen met boeren en natuurorganisaties